แบงก์ชาติรับมอบทองคำเข้าทุนสำรองเงินตรา ยอดทองปี 41-61 รวม 1,091 แท่ง 13.04 ตัน

Journal ข่าวสาร

วันที่ 30 เมษายน นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับมอบทองคำ จำนวน 12 กิโลกรัม จากคณะศิษยานุศิษย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ที่ได้รับจากการจัดงานบุญประเพณี “ผ้าป่า 12 เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนคลังหลวง บูชาพระคุณองค์หลวงตา” ตามเจตนารมณ์ของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อสมทบเข้าเป็นทุนสำรองเงินตรา โดยมีพระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต อำเภอเมือง จ.ระยอง เป็นผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์มอบสินทรัพย์ในครั้งนี้

สำหรับการมอบทองคำครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 23 ที่มีการมอบเงินและสินทรัพย์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองเงินตรา รวมเป็นเงินและสินทรัพย์ที่รับมองทั้งสิ้น แบ่งเป็น่ทองคำแท่งน้ำหนักรวมประมาณ 13,043 กิโลกรัม เงินตราต่างประเทศจำนวน 10,457,159.63 ดอลลาร์