ไอเดียนี้ดีไหม!? โรงเรียนในสหรัฐประกาศให้หยุดวันจันทร์ เหลือเรียนสัปดาห์ละ 4 วัน!

Journal ข่าวสาร

โรงเรียน Brighton School District 27J ในโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ประกาศว่าจะย้ายไปสู่การเป็นโรงเรียนที่เรียน 4 วัน/สัปดาห์ในเดือนสิงหาคมนี้ และจะย้ายการเรียนการสอนในเดือนเมษายนไปสู่ระบบออนไลน์ด้วย

โดยโรงเรียนนี้ให้เหตุผลว่าการเรียน 4 วัน/สัปดาห์ จะช่วยสร้างตารางเรียนที่ไม่ซับซ้อน, เหมาะสม และกระชับ นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูผู้สอนสามารถเตรียมเนื้อหาได้ดีขึ้น แลพัฒนาทักษาะการสอนให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น

นโยบายดังกล่าวจะให้ครูและนักเรียนมาโรงเรียนตั้งแต่วันอังคาร-ศุกร์ ซึ่งอีกเหตุผลหนึ่งของการเปลี่ยนมาใช้นโยบายนี้คือ ต้องการตัดงบประมาณด้านการศึกษาออกด้วย

หลังการประกาศดังกล่าว ผู้ปกครองก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย บางรายก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้อยู่กับลูกที่บ้านมากขึ้น ขณะที่บางรายกังวลเกี่ยวกับการใช้พี่เลี้ยงเด็กมากขึ้น

ทั้งนี้ แม้ว่าเทรนด์ด้านการศึกษาหลายเรนด์จะมาแล้วก็ไป แต่บางอย่างก็มักจะย้อนกลับไปสู่รูปแบบปกติพื้นฐาน

ดร.จอห์น คอนราธ กล่าวว่า ในช่วง 60 ปีที่ผ่านมานี้ การศึกษาถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีความเคลื่อนไหวใหญ่ๆ ที่ส่งผลกับตารางเรียนหรือเวลาเรียนของนักเรียนแบบยั่งยืน