“พาณิชย์”ตรวจหมอชิตเช็คราคาอาหารยังปกติ ข้าวแกง30-45 บาท ก๋วยเตี๋ยว30-40 บาท

Journal ข่าวสาร

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดเพิ่มเติมจากการออกตรวจสอบที่ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตามสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ เช่น ผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ให้บริการรับฝากของบริการรถเข็นสัมภาระ ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างชัดเจน รวมทั้งกำชับให้คิดค่าสินค้าและบริการให้ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ เพื่อป้องปรามมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าและบริการสูงเกินสมควรในช่วงเทศกาลที่มีประชาชนที่มาบริการจำนวนมาก

โดยออกตรวจสอบและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าและให้บริการ บริเวณสถานีขนส่งและสถานีรถไฟทั่วประเทศ อาทิ สถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งเอกมัย สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ สถานีขนส่งย่อยนครชัยแอร์ สถานีขนส่งย่อยสมบัติทัวร์ สถานีขนส่งย่อยสยามเฟิสท์ทัวร์ และสถานีรถไฟหัวลำโพง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

ล่าสุดอธิบดีกรมการค้าภายในได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารจำหน่ายปรุงสำเร็จในสถานีขนส่งหมอชิตพบว่าราคายังทรงตัวไม่มีการปรับขึ้นราคาโดยข้าวแกงอยู่ที่จานละ 30-45 บาท ก๋วยเตี๋ยวชามละ 30-40 บาท น้ำดื่มขวดละ 7-10 บาท เป็นต้น และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการประชาชนที่จะใช้บริการ จึงได้กำชับให้มีการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ทั้งนี้ ประกาศเรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการปี 2561 กำหนดให้แสดงราคาสินค้าและบริการ โดยการเขียน/พิมพ์/ทำให้ปรากฏบนกระดาษแผ่นไม้หรือวัตถุอื่น, แสดงราคาไว้ที่สินค้า สถานที่บริการหรือบริเวณใกล้เคียง หากสภาพสินค้าไม่สามารถแสดงราคาได้ ให้จัดทำบัญชีแสดงราคาไว้ในที่เปิดเผย ผู้บริโภคสามารถดูได้ และต้องเป็นราคาต่อหน่วย ตัวเลขภาษาอะไรก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย โดยแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน เปิดเผย อ่านได้ง่าย ส่วนข้อความรายการต้องเป็นภาษาไทย แต่มีภาษาอื่นด้วยก็ได้

ในกรณีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากราคาหรือค่าบริการแล้ว ต้องแสดงให้ชัดเจนและครบถ้วน ควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการนั้น ๆ การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือบริการที่ให้บริการ ต้องแสดงราคาให้ตรงกับราคาที่จำหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการ เว้นแต่จะเป็นการจำหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ำกว่าราคาที่แสดง

หากพบการกระทำผิดดังกล่าว สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กระทรวงพาณิชย์จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับ 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 


ที่มา ประชาชาติธุรกิจ