กรมศิลป์ สั่งพิมพ์จินดามณีเพิ่มอีก 10,000 เล่ม จำหน่ายในงานสัปดาห์หนังสือ

Journal ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 4 เมษายน นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เยี่ยมชมบูธหนังสือกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และร่วมจำหน่ายหนังสือจินดามณี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีนางสาวอรสรา สายบัว ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการกองโบราณคดี และนายบุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรม ให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้สนใจสั่งซื้อหนังสือจินดามณีเป็นจำนวนมาก โดยอธิบดีกรมศิลปากรสั่งการให้จัดพิมพ์หนังสือจินดามณี เพิ่มอีก 10,000 เล่ม

 


ที่มา เฟซบุ๊กกลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร