กลางคืนก็สวยนะคุณพี่! วัดไชยวัฒนาราม ขยายเวลาเข้าชมถึง 4 ทุ่มตลอด เม.ย.นี้

Journal ข่าวสาร

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โพสต์ข้อความทางเฟสบุ๊ก ออกประกาศเรื่องการขยายเวลาเข้าชมโบราณสถาน โดยระบุว่า อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ขยายเวลาเข้าชมโบราณสถานวัดไชยวัฒนารามแล้วนะเจ้าคะ #จากเดิมเปิดให้บริการถึง 18.30 น. #เปลี่ยนเป็น 22.00 น. เริ่มวันที่ 4 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

ออเจ้าสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 19.30 น. และสามารถอยู่ภายในโบราณสถานไม่เกิน 22.00 น. เท่านั้นนะเจ้าคะ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน