สร้างเม็ดเลือด ด้วยการบริจาคเลือด

Health สุขภาพดีๆ

หลายคนมักกลัวว่าการบริจาคเลือดจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและเสียเลือดมากเกินไป แต่ความจริงแล้วในเลือดของเราประกอบด้วยพลาสมาและเม็ดเลือดแดง 8% ของน้ำหนักตัว หรือประมาณ 4-6 ลิตร สำหรับผู้ชาย และประมาณ 4-5 ลิตร สำหรับผู้หญิง ในขณะที่การบริจาคเลือดนั้นใช้ประมาณครั้งละ 350-450 มิลลิลิตร จึงไม่เป็นอันตรายใดๆ และยังช่วยเร่งให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดใหม่ซึ่งแข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งกระตุ้นการทำงานของไขกระดูก และเป็นการตรวจสุขภาพทางอ้อม เพราะหากผู้บริจาคมีความผิดปกติในเลือดเมื่อใด ทางสภากาชาดจะแจ้งให้ผู้บริจาคทราบทันที

ที่มา : แม่บ้าน