5 อาการเฝ้าระวัง โรคปอดอักเสบรุนแรง จากเชื้อไวรัสอู่ฮั่น

Health สุขภาพดีๆ

มลพิษทางอากาศในปัจจุบัน นอกจาก PM 2.5 แล้ว โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จากเมืองอู่ฮั่น  ประเทศจีน หรือ ไวรัสอู่ฮั่น ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่อง ที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน

แม้สถานการณ์ข่าวรายงานให้รับรู้เป็นระยะ แต่หลายๆ คนก็ยังไม่ทราบ ว่าอาการแบบไหนที่เข้าข่ายโรคที่ว่า

เพจ The Thai Red Cross Society ได้เผยแพร่อินโฟกราฟฟิกให้ความรู้ 5 อากาศเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเมืองอู่ฮั่นไว้ดังนี้

  1. ไข้
  2. ไอ
  3. เจ็บคอ
  4. น้ำมูกไหล
  5. หายใจเหนื่อยหอบ

ผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ภายใน 14 วัน หากพบอาการดังกล่าว รีบไปพบแพทย์ทันที

ที่มา : อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย                                                                        ผู้เขียน : เส้นทางเศรษฐีออนไลน์