ตามไปดูวิธีควบคุม “เบาหวาน” ทำได้ง่ายๆ ไม่ยาก

Health สุขภาพดีๆ

โรคเบาหวานเป็นอีกหนึ่งโรคไม่ติดต่อที่คนไทยเป็นกันมาก โดยนอกจากจะต้องรับประทานยาให้ถูกต้องครบถ้วนตามแพทย์สั่งแล้ว สิ่งที่ผู้ป่วยโรคเาหวานทุกคนควรต้องคำนึงถึงก็คือการดูแลสุขภาพร่างกาย เพื่อควบคุมโรคเบาหวานอีกด้วย

ลองมาดูวิธีควบคุมเบาหวานแบบง่ายๆ กัน