กินอย่างไรให้ลดความเสี่ยง “โรคหลอดเลือดหัวใจ”

Health สุขภาพดีๆ
รู้หรือไม่ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่มาจากโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อยู่ในอันดับที่ 2 เป็นรองเพียงโรคมะเร็งเท่านั้น สิ่งที่ทุกคนทำได้ก่อนที่จะสายเกินไปก็คือการดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคดังกล่าว โดยเฉพาะการดูแลเรื่องของอาหารการกิน

ลองมาดูวิธีการกินเพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจกัน