ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ เตือน อาหารเสริมบำรุงสายตาไม่สามารถรักษาโรคได้

Health สุขภาพดีๆ

หลังจากกรณีเมจิกสกินเกิดขึ้นเป็นตัวอย่างให้คนไทยตื่นตัว ตื่นรู้ เรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ว่าควรตรวจสอบอาหารเสริมต่างๆ ก่อนที่นำมารับประทานเข้าสู่ร่างกาย เพราะอาจมีผลข้างเคียง และไม่มีอย. ก็เป็นได้ ล่าสุด เพจ สุขภาพตา โดย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย All About Eye by RCOPT ก็ได้ออกมาโพสต์เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการโฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริงเกี่ยวกับการทานวิตามินบำรุงสายตาอีกด้วย

โดยมีข้อความว่า

“ตอกย้ำความ (ไม่) รู้ เสริมสร้างสุขภาพ (ที่ดีจริง) ไม่ต้องอิงความหลอกลวง บางครั้งการผ่านอย. หรือบอกไม่อันตรายมันอาจจริง เพราะวิตามินธรรมดามันก็ไม่อันตรายหรอก แต่มัน “หลอกลวง”

เรียนท่านสมาชิกราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และประชาชนทั่วไป

ตามที่ทราบกันอย่างกว้างขวางว่าในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายชนิดได้มีการเผยแพร่ และโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคทางตา ซึ่งทั้งประชาชน และบุคลากรการแพทย์หลายท่านได้ตระหนัก และแสดงความห่วงใยในสุขภาพ และการรับรู้ข่าวสารที่ผิดพลาดของประชาชน

ราชวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นองค์กรทางการแพทย์ รับผิดชอบดูแลจักษุแพทย์ และให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ได้ตระหนักถึงภัยดังกล่าว และไม่นิ่งนอนใจที่จะดำเนินการเพื่อระงับการเผยแพร่ความรู้ที่ผิดพลาด และเป็นอันตรายต่อสุขภาพตาของประชาชน ทางราชวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับข้อร้องเรียน และเบาะแสจากประชาชน และบุคลากรการแพทย์ผู้ตระหนักถึงภัยได้ดำเนินการแจ้งต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขมาเป็นระยะ ด้วยความร่วมมือกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายทั้งทางการแพทย์ และทางกฎหมาย

ขณะนี้ได้มีการดำเนินการแจ้งระงับโฆษณา และเชิญเปรียบเทียบปรับจำนวน 3 คดี ต่อผู้เผยแพร่โฆษณาอันเป็นเท็จ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จำหน่าย และพรีเซ็นเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หนังสือลงวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2561 ในฐานความผิดโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

อนึ่ง หลังจากมีการเปรียบเทียบปรับดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการกระทำการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางราชวิทยาลัยฯได้ดำเนินการแจ้งต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไป

จึงเรียนมาสู่ประชาชนและท่านสมาชิกฯทราบ ท่านสามารถส่งเบาะแสการกระทำผิดเพิ่มเติมมาที่ราชวิทยาลัยฯ และเผยแพร่ข้อความข้างต้นสู่ประชาชนท่านอื่นๆเพื่อให้ตระหนักถึงภัยอันเกิดจากความเข้าใจผิดต่อไป

ด้วยความห่วงใย
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย”

ทั้งนี้ ทางเพจยังได้เผยแพร่ข้อความที่เคยโพสต์ให้ความรู้เมื่อปี 2014 ว่า โรคตาหลายโรคที่ทำให้มัว มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับในผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นต้อกระจก ต้อหิน จุดรับภาพเสื่อมในผู้สูงอายุ หรืออื่นๆ โดยยาวิเศษที่รักษานั้นไม่มีจริง โรคทุกโรคต้องการการป้องกันและรักษาด้วยวิธีการเฉพาะอย่าง ข้อมูลทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือในปัจจุบัน พบว่า วิตามินหรือสารอาหารหลายตัว มีประโยชน์ในการป้องกัน รักษาสุขภาพบำรุงสายตาจริง แต่จริงเฉพาะบางภาวะ และจริงเฉพาะกับโรคบางโรคเท่านั้น ที่จักษุแพทย์ส่วนใหญ่ยอมรับมีเพียง 1 เดียว คือ โรคจุดรับภาพเสื่อมในผู้สูงอายุ