‘ออกกำลังกาย’ ช่วยป้องกันคนชราหกล้ม วิตามินดี-อาหารเสริมไม่ช่วย

Health สุขภาพดีๆ

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักข่าวเอเอฟพี อ้างรายงานของ US Preventive Services Task Force หรือสำนักงานบริการด้านป้องกันของสหรัฐอเมริกา ระบุว่า การพลัดตก หกล้ม ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ของการบาดเจ็บที่นำไปสู่การเสียชีวิตของคนชราอายุ 65 ปีขึ้นไป สามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกาย ไม่ใช่พึ่งการกินอาหารเสริมต่างๆ อย่างเช่น วิตามินดี เพราะล่าสุดมีผลการศึกษาออกมาแล้วว่า การกินวิตามินดีและแคลเซียมไม่ได้ช่วยป้องกันผู้สูงอายุจากการหกล้ม

คำแนะนำใหม่จากสำนักงานบริการด้านป้องกันของสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่เมื่อ ปี 2555 มีกลุ่มที่ปรึกษาทางการแพทย์อิสระกลุ่มหนึ่งออกมาเสนอแนะว่า การบริโภคอาหารเสริมที่มีวิตามินดีเป็นส่วนประกอบ สามารถช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากการหกล้มได้

แต่ในผลสำรวจล่าสุดของสำนักงานบริการด้านป้องกันของสหรัฐไม่พบข้อดีดัง กล่าวในผู้สูงวัย ทั้งยังพบความเสี่ยงที่จะเป็นนิ่วในไตสูงขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุที่รับประทาน วิตามินดี และอาหารเสริมที่มีแคลเซียมด้วย

“สำนักงานบริการด้านป้องกันของสหรัฐพบหลักฐานที่เพียงพอที่จะกล่าวว่า อาหารเสริมที่มีวิตามินดี ไม่ได้มีประโยชน์ในการช่วยป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ” ข้อความหนึ่งในรายงานที่เผยแพร่ในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกัน แทนการกินวิตามินดี หรืออาหารเสริม สำนักงานบริการด้านป้องกันของสหรัฐแนะนำให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นวัยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะพลัดตก หกล้ม ควรหาเวลาออกกำลังกาย ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการหกล้มได้

ทั้งนี้ การออกกำลังที่แนะนำ มีทั้งการออกกำลังกายโดยมีคนคอยอยู่ดูด้วย การเข้าคลาสออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงวัย รวมทั้งการทำกายภาพบำบัด

สำนักงานบริการด้านป้องกันของสหรัฐได้อัพเดตฐานข้อมูลจากการสุ่มตรวจสอบ ข้อมูลทางการแพทย์ 11 ชิ้น ซึ่งทำสำรวจในกลุ่มตัวอย่างกว่า 51,000 ราย แล้วได้ข้อสรุปตามนี้ว่า “การกินอาหารเสริม วิตามินดี และแคลเซียม เพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยลดการบาดเจ็บจากการหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุที่ ไม่มีภาวะขาดวิตามินดี ไม่เป็นโรคกระดูกพรุน หรือมีอาการกระดูกแตกร้าวมาก่อนแต่อย่างใด”

จากข้อมูลล่าสุดตั้งแต่เมื่อปี 2557 พบว่า เกือบ 29% ของผู้สูงอายุในสหรัฐที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป เกิดการพลัดตก หกล้ม และเกือบ 38% จำเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ หรือไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิมนานเป็นวัน หรือนานยิ่งกว่านั้น ขณะที่เมื่อปี 2558 มีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตเนื่องจากหกล้มราว 33,000 ราย
ในรายงานของสำนักงานบริการด้านป้องกันของสหรัฐได้เน้นย้ำให้ผู้สูงอายุควรหา เวลาออกกำลังกาย เพราะการออกกำลังกายสามารถช่วยลดการบาดเจ็บจากการหกล้มในผู้สูงอายุได้


 

ที่มา คอลัมน์ สรรหา มาเล่า มติชนรายวันหน้า 18 / เผยแพร่ วันที่ 21 เมษายน 2561