ประเภทของส้มตำ

Food Story อาหาร
ส้มตำในปัจจุบัน มีการพัฒนาฉีกแนวไปหลากหลายมาก นอกจากการนำมะละกอมาตำตามปกติแล้ว ยังมีการนำเอาผักหรือผลไม้หลายอย่างทั้งดิบและสุก เนื้อสัตว์ต่างๆ หรือเปลี่ยนเป็นเส้นอื่นๆ มาใส่ลงไปแทนมะละกอดิบ และตั้งชื่อตามส่วนผสมหลักที่ใส่ แบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้แก่

1. ประเภททั่วไป คือ ส้มตำที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไป เช่น ตำไทย ตำไทยใส่ปู ตำปู ตำปูปลาร้า ตำปลาร้า เป็นต้น

2. ประเภทผสม คือ ส้มตำที่ผสมวัตถุดิบหลายๆ อย่างเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งผักและเนื้อสัตว์หลากชนิด เช่น ตำซั่ว ตำมั่ว ตำป่า ตำไข่เค็ม ตำหมูยอ ตำปลากรอบ ตำปลาแห้ง ตำคอหมูย่าง ตำแคบหมู ตำตีนไก่ เป็นต้น

3. ประเภทเส้น คือ ส้มตำที่ใส่เส้นประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็ก เส้นใหญ่ วุ้นเส้น เส้นหมี่ เส้นกวยจั๊บญวน หรือเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงไปตำคู่กับเส้นมะละกอดิบ เช่น ตำเส้น ตำข้าวปุ้น เป็นต้น

4. ประเภทพืชผัก คือ ส้มตำที่ใส่พืชผักชนิดต่างๆ ลงไปแทนมะละกอดิบ เช่น ตำแตง ตำถั่วฝักยาว ตำข่า ตำตะไคร้ ตำข้าวโพด ตำต้นอ่อนทานตะวัน ตำแคร์รอต เป็นต้น

5. ประเภทผลไม้ คือ ส้มตำที่ใส่ผลไม้หลายๆ ชนิดลงไป เป็นได้ทั้งแบบสุกและดิบ สามารถเลือกใช้ผลไม้ได้ตามใจผู้ปรุง จะมีรสออกหวานหรือเปรี้ยวก็ได้ เช่น ตำผลไม้รวม ตำมะม่วง ตำมะขาม ตำกล้วย ตำลูกยอ ตำกระท้อน ตำสับปะรด ตำลูกมะเดื่อ ตำขนุนอ่อน เป็นต้น

6. ประเภททะเล คือ ส้มตำที่ใส่อาหารทะเลลงไปด้วย เช่น ตำกุ้งสด ตำปูม้า ตำหอยดอง ตำปลาหมึก ตำหอยแครง ตำทะเลรวมมิตร เป็นต้น

ที่มา : แม่บ้าน