จี้ กทม.ขยายโซน ‘สตรีทฟู้ด’ ส่งเสริมท่องเที่ยว

Food Story อาหาร

เมื่อวันที่ 22 เมษายน นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในฐานะประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวและการกีฬา สภากรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากการติดตามนโยบายและผลการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีรับประทานอาหารริมทาง หรือสตรีทฟู้ด ของ กทม. ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ เห็นว่าควรจัดเป็นโซนอาการ (Food Area) ไม่ใช่ทำเพียงแค่สตรีทฟู้ดบนถนนเยาวราชเท่านั้น เพราะย่านดังกล่าวมีร้านจำหน่ายอาหารที่อร่อยและมีคุณภาพดีอีกจำนวนมาก แต่อยู่ในตรอกซอกซอยที่นักท่องเที่ยวอาจจะไม่รู้จัก

“นอกจากนี้ กรุงเทพฯ มีขนาดพื้นที่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร ยังมีพื้นที่อื่นเหมาะสมอีกมาก อาทิ ย่านบางลำพู ถนนพระอาทิตย์ วัดโพธิ์ ฯลฯ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก หรือพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยหนาแน่น น่าสนใจพัฒนาให้เป็นสตรีทฟู้ดได้ แต่ต้องทำความตกลง เอาใจใส่ผู้ค้าไม่ให้การค้าสร้างความเดือดร้อน ขณะเดียวกัน ก็เห็นใจผู้ค้าที่ต้องทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว แต่หากอ้างความจนแล้วให้ กทม.หาพื้นที่ให้กับผู้ค้าทุกรายคงทำไม่ได้” นายสุทธิชัย กล่าว

นายสุทธิชัย กล่าวว่า กทม.ได้ดำเนินโครงการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ความสะอาดและคุณภาพของอาหารให้แก่ผู้ค้าที่ผ่านมาตรฐาน กทม.กำหนด แต่มีเพียงป้ายขนาดเล็กระบุร้านอาหารปลอดภัยเท่านั้น ประชาชนไม่สามารถสังเกตเห็นได้ เห็นควรมีตราสัญลักษณ์โดดเด่น เห็นชัด และสวยงาม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว อย่างป้ายเชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ เป็นต้น ต่อมาควรเสริมศักยภาพของสตรีทฟู้ดร่วมกับพื้นที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง ช่วยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน คือ การกิน การเที่ยว และพักค้าง โดย กทม.ต้องประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้ทราบทั่วถึง นอกจากนี้ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในย่านต่างๆ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม.ควรประชุมหารือร่วมกับสำนักงานเขต ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ได้ข้อสรุปก่อนแล้วจึงนำเสนอต่อผู้บริหาร กทม.เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

 


ที่มา  มติชนออนไลน์