ชวนกิน “อาหารธรรมชาติ” เทรนด์อาหารปี 2018

Food Story อาหาร

นรักสุขภาพทั้งหลายไม่พลาดคำนี้แน่ เพราะ “อาหารธรรมชาติ” เป็นสิ่งที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน และยังเป็น 1 ใน 5 เทรนด์หลักของเรื่องอาหารการกินในปี 2018 ว่ากันด้วยความหมายของคำว่า “อาหารธรรมชาติ” ก็คืออาหารที่ได้จากธรรมชาติหรือผลิตจากธรรมชาตินั่นเอง เป็นอาหารที่ไม่มีสารพิษและสิ่งแปลกปลอมเจือปน ไม่ผ่านการฉีดยาฆ่าแมลง ไม่ผ่านกระบวนการปรุงแบบซับซ้อน ไม่มีการเพิ่มสารสังเคราะห์ หรือรวมถึงสารที่สกัดและสังเคราะห์จากธรรมชาติ เช่น สารกันบูด ผงชูรส การแต่งกลิ่นแบบธรรมชาติ

จะเห็นว่าอาหาร เครื่องดื่ม ที่เขียนบนฉลากว่า แต่งสี กลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ เติมสารให้ความหวานแทนน้ำตาล เหล่านี้ถือว่า ไม่ใช่อาหารธรรมชาติ

บางคนอาจเข้าใจว่าอาหารธรรมชาติ คืออาหารประเภทออร์แกนิค ซึ่งไม่ใช่เลย เป็นคนละเรื่อง อาหารธรรมชาติ มีความหมายตามที่กล่าวมาข้างต้น ส่วน อาหารออร์แกนิค อยู่เหนือชั้นกว่าอาหารธรรมชาติ ลำดับขั้นมีว่าจากอาหารธรรมชาติแล้วจึงไปสู่ ออร์แกนิค หรือ เกษตรอินทรีย์ ซึ่งหมายถึงอาหารที่ไม่มีการปนเปื้อนสารเคมี ทั้งจากดิน น้ำ เมล็ดพันธุ์ หรือการปนเปื้อนทางอากาศจากพื้นที่ข้างเคียง ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี แล้วแต่มาตรฐาน ตลอดจนไปถึงขั้นตอนการผลิตในโรงงาน ออกมาเป็นบรรจุภัณฑ์ ต้องไม่ผลิตรวมกับสินค้าเกรดที่ไม่เป็นอินทรีย์

และยังต้องเป็นอาหารที่ปรุงมาจากวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ ไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม บอกถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้น อาหารธรรมชาติ และ ออร์แกนิค จึงแตกต่างกัน

การกินอาหารธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นและมีอยู่ตามฤดูกาล เชื่อว่ามีผลดีต่อสุขภาพและช่วยรักษาโรคต่างๆ ได้ เหตุที่ต้องกินอาหารธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นและมีอยู่ตามฤดูกาล เพราะถ้ากินอาหารที่มาจากถิ่นอื่น ซึ่งมีสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศแตกต่างไป จะทำให้มีความต้านทานโรคตามธรรมชาติลดลง นอกจากนั้น อาหารเหล่านี้ยังอาจใส่สารเคมีต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เน่าเสียได้ง่าย ดังนั้น การกินอาหารที่มีอยู่ตามฤดูกาลจะทำให้ร่างกายสามารถปรับตัวให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดี

วัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทย แต่ไหนแต่ไรมา เน้นการกินพืชผักเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นของในท้องถิ่น ไม่ต้องซื้อหา หรือถ้าซื้อก็ซื้อในราคาถูก และปริมาณอาหารที่กินแต่ละมื้อต้องพอเหมาะกับความต้องการของร่างกาย ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ผักพื้นบ้านไทย จัดเป็นอาหารธรรมชาติที่มีประโยชน์ เป็นได้ทั้งอาหารและยา โดยช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคไขมันในเส้นเลือดสูง ผักพื้นบ้านส่วนใหญ่มักเป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือนิยมปลูกไว้ใช้ในครัวเรือน เช่น ตำลึง กระถิน กระเพรา ตะไคร้ มะกรูด มะนาว กล้วย ฟักทอง มะเขือ เป็นต้น

อีกชนิดที่ถือเป็นอาหารธรรมชาติ ก็คือ พืชสมุนไพร นิยมนำมาปรุงเป็นอาหาร เพราะสมุนไพรส่วนใหญ่ปลอดจากสารพิษ ทั้งยังอร่อยและเป็นยาช่วยป้องกันและรักษาโรคได้อย่างคุ้มค่าเช่นเดียวกัน แม้คนเราจะรักสุขภาพด้วยการกินอาหารธรรมชาติ แต่การบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดีนั้น ร่างกายต้องได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ มื้ออาหารควรมีความหลากหลาย เพื่อความสมดุลของสารอาหารและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการ

ควรเลือกอาหารที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง ไม่ควรตามใจปาก และปรุงแต่งอาหารโดยไม่จำเป็น อาหารธรรมชาติที่มีการปรุงแต่งน้อยที่สุดจะเป็นสิ่งให้ประโยชน์สูงสุดแก่ร่างกาย ที่สำคัญต้องนึกถึงอาหารประเภทที่มีเส้นใยเสมอ อาหารนั้นมีให้เราเลือกรับประทานอยู่มากมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสุขภาพของคนๆ นั้นด้วย ว่าในช่วงเวลาขณะนั้น ควรเลือกรับประทานอาหารแบบใดให้เหมาะสมตามสภาพร่างกายของตัวเอง