เปิดตัวนิทรรศการ ‘Outside In อารี สุทธิพันธุ์’ ถ่ายทอด ‘การกลับมาของประสบการณ์’ ผ่านงานศิลปะ ครั้งแรกครบรอบวาระ 88 ปี

Event อีเวนต์

ในนาม กลุ่มศิษย์ อ.อารี สุทธิพันธุ์ จัดงานนิทรรศการผลงานศิลปะ ‘Outside In’ อารี สุทธิพันธุ์ นำเสนอแนวคิดและผลงานของศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ในวาระครบรอบ 88 ปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลงานสร้างสรรค์อันทรงคุณค่า ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการเป็นผู้ให้แนวคิด และแนะแนวทางการนำศิลปะมาใช้ในชีวิต ตลอดจนการเป็น ครูผู้บุกเบิกการสอนศิลปะ และผลิตสื่อการสอนศิลปะมากมาย

ภายในงานนิทรรศการนำเสนอ “การกลับมาของประสบการณ์” ความหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้งผลงานตลอดชีวิตของนักปัญญาชน ศิลปินชื่อ อารี สุทธิพันธุ์ ผู้สร้างสรรค์ศิลปะแนวทาง “พัฒนาการนิยม” ในกระแสสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ให้ลูกศิษย์ทั้งในระบบ และนอกระบบ

นิทรรศการ ‘Outside In อารี สุทธิพันธุ์’ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 24 เมษายนถึง 13 พฤษภาคมนี้
เวลา 10.30 – 20.30 น. ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC
) โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย