สถาบันอาหาร จัดใหญ่เปิดบ้าน “NFI OPEN HOUSE 2018” SME ห้ามพลาด 25-27 เม.ย. นี้

Event อีเวนต์

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่าสถาบันอาหาร จะจัดกิจกรรม NFI OPEN HOUSE 2018” ระหว่างวันที่ 25-27 เม.ย. 2561 รวม 3 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ สถาบันอาหาร ถ.อรุณอมรินทร์ 36 (เชิงสะพานพระราม 8) โดยจะจัดให้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะกลุ่ม SME วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมงานบริการด้านต่างๆ ของสถาบันอาหาร พร้อมรับฟังการบรรยาย และการสัมมนาในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย  คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานรวม 3 วันไม่น้อยกว่า 700 คน

“งาน NFI OPEN HOUSE 2018 เป็นการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยรอบสถาบันอาหาร ได้แก่ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคาร A และอาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย( Thai Food Heritage) เพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจของสถาบันอาหาร ทั้งการบริการปกติ และการดำเนินโครงการที่สำคัญภายใต้นโยบายครัวไทยสู่โลกในวงกว้าง ขณะเดียวกันก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในงานบริการด้านต่างๆ ให้กับลูกค้าสถาบันอาหาร ทั้งยังเป็นโอกาสดีในการขยายการรับรู้สู่กลุ่มลูกค้าใหม่ นอกจากนี้ก็เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งนับวันจะมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการส่งออกอาหารของไทยเป็นอย่างมาก”

นายยงวุฒิ กล่าวต่อว่า สำหรับไฮไลท์ในปีนี้ เน้นไปที่การให้บริการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอย่างครบวงจร โดย“ศูนย์วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสินค้าอาหารเชิงพาณิชย์ (Commercial Food Development Center)” ที่สถาบันอาหารจัดตั้งขึ้น พรั่งพร้อมด้วยบุคลากรและเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อการเชื่อมโยงและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยหรือวัตถุดิบของไทยให้สามารถผลิตเป็นสินค้าอาหารที่สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดโลก และผลักดันให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถผลิตขายได้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากข้าวและธัญพืช เช่น ซีเรียล เบเกอร์รี่ สแน็ค, สินค้าอาหารแช่เยือกแข็ง/แช่เย็น, สินค้าอาหารอบแห้ง, เครื่องดื่มพาสเจอร์ไรซ์, ซอส ซุป น้ำสลัดพาสเจอร์ไรซ์, ผลิตภัณฑ์จากนม, ไอศกรีม, ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ปลา และสัตว์ปีก เช่น ไส้กรอก เป็นต้น

นอกจากนี้ผู้ที่เข้าชมงานยังสามารถพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นกับนักวิชาการเฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละฝ่ายงานภายในสถาบันอาหารในรูปแบบคลินิกให้คำปรึกษาด้านอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมของฝ่ายต่างๆ ขณะเดียวกันยังนำองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงานมาจัดเป็นหัวข้ออบรม เสวนา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาตลอดการจัดงาน 3 วัน อาทิ หัวข้อ “พัฒนาผู้ประกอบการก้าวทันธุรกิจยุค 4.0” ในวันพุธที่ 25 เม.ย. หัวข้อ “เจาะลึกตลาดการค้าฮ่องกงประตูสู่จีน”  “เทคนิคขั้นเทพ การบริหารการเงินฉบับ SMEs” และ “การเชื่อมโยงและการเข้าถึงซึ่งข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลสำหรับผู้ประกอบการไทย” ในวันที่ 26 เม.ย. หัวข้อ “Future Food trend : ทิศทางอาหารอนาคต” และ “พัฒนา SME ไทยเพื่อก้าวสู่ SME ยุคดิจิทัล” ในวันที่ 27 เม.ย. ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หรือเข้าร่วมพิธีเปิดงานในวันที่ 26 เม.ย. สอบถามและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ คุณโกสีย์ โทร. 090 664 5541 หรือ 02 422 8688 ต่อ 9206-7  E-mail : [email protected] และทาง www.nfi.or.th