ชวนไปทัวร์ 5 วัดดัง ร.3 ยลงานช่างพระราชนิยม ตำนาน “เจ้าสัว” กู้แผ่นดิน

Culture ศิลปวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์ยาตรากลับมาอีกครั้ง!! ชวนไปทัวร์ 5 วัดดัง ร.3 ยลงานช่างพระราชนิยม ตำนาน “เจ้าสัว” กู้แผ่นดิน

ชมสถาปัตยกรรมของศาสนสถานในยุคสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและจีน ที่วิจิตรงดงามมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง มีความผสมกลมกลืนกันจนกลายมาเป็นงานช่างที่เรียกว่า “พระราชนิยม” ซึ่งอยู่ยั้งยืนยงมาจนถึงปัจจุบัน

1.วัดราชโอรสารามวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ 3 เดิมชื่อวัดจอมทอง โดยทรงผูกพันกับวัดแห่งนี้เนื่องจากพระปัยยิกา (ยายทวด) ของพระองค์มีนิวาสสถานอยู่ในบริเวณย่านนี้ ทั้งยังเป็นวัดที่พระชนกและพระชนนีของสมเด็จพระศรีสุลาลัย (เจ้าจอมมารดาเรียม) พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 3 ทรงทำนุบำรุงอยู่ด้วย

ชมทวารบาลที่ทำจากกระเบื้องเคลือบแห่งเดียวในกรุงเทพฯ จากนั้นชมพระแท่นของรัชกาลที่ 3 เมื่อครั้งยังทรงมาคุมงานสร้างวัดแห่งนี้ และพระอุโบสถที่ภายนอกประดับด้วยกระเบื้องเคลือบดินเผาและรูปตุ๊กตาแบบสามมิติ ซึ่งทุกวันนี้ยังครบถ้วนสมบูรณ์ และภายในยังมีจิตรกรรมฝาผนัง เป็นเครื่องตั้ง, เครื่องบูชาจีน รวมถึงแผนผังบ้านและศาลเจ้าของชาวจีนแห่งเดียวในประเทศไทย

2.วัดนางนองวรวิหาร วัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าเป็นนิวาสถานของสมเด็จพระศรีสุลาลัย (เจ้าจอมมารดาเรียม) พระราชชนนีในรัชกาลที่ 3 ชมพระอุโบสถศิลปกรรมแบบพระราชนิยม

พร้อมสักการะพระพุทธมหาจักรพรรดิ พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย จากนั้นชมจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเรื่องพระพุทธเจ้าปราบท้าวชมพูบดี และภาพลายกำมะลอเรื่องสามก๊ก, ฮก ลก ซิ่ว เป็นต้น

3.วัดยานนาวา เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และสร้างเรือสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไป เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบเรือสำเภาซึ่งกำลังจะหมดไปจากเมืองไทย

ชมพระอุโบสถที่รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้เขียนภาพจิตรกรรมด้านหลังบานประตูในพระอุโบสถขึ้นเป็นรูปกระทงใหญ่ ตามแบบที่ทำในพระราชพิธีลอยพระประทีป และโถยาคูตามแบบอย่างที่ทำเลี้ยงพระในพระราชพิธีสารทในรัชสมัยของพระองค์

4.วัดราชนัดดารามวรวิหาร เป็นวัดที่รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่ 4 โดยได้ให้เจ้าพระยายมราช (บุญนาค) เป็นผู้ออกแบบและกำกับการสร้างวัดแห่งนี้ พร้อมเข้าชมโลหะปราสาท ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นโลหะปราสาทแห่งที่ 3 ของโลก

5.วัดเทพธิดารามวรวิหาร วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์เจ้าหญิงวิลาศ ซึ่งภายหลังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็น กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ชมพระอุโบสถศิลปะแบบพระราชนิยม พร้อมเข้าสักการะพระพุทธเทวิลาส หรือหลวงพ่อขาว จากนั้นชมและนมัสการพระภิกษุณีหล่อด้วยดีบุกจำนวน 52 องค์ ในพระวิหารหลวง ปิดท้ายกันที่กุฏิคณะสุนทรภู่ พร้อมฟังประวัติของสุนทรภู่โดยละเอียด เนื่องจากท่านได้เคยอุปสมบทและจำพรรษาที่วัดเทพธิดารามแห่งนี้ โดยระหว่างนั้นได้ประพันธ์บทกลอนไว้หลายเรื่อง เช่น รำพันพิลาป และพระอภัยมณี เป็นต้น

กำหนดการเดินทางวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 โดยมี รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ เป็นวิทยากร ราคา 1,500 บาท (อ่านรายละเอียดการเดินทางได้ที่ https://www.matichonacademy.com/content/travel/article_16940)

สนใจติดต่อ มติชนอคาเดมี
Inbox : Facebook Matichon Academy

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

line : @matichonacademy