ผลสำรวจ “ช้อปปิ้งออนไลน์ตอนเมา” เผลอซื้อตั้งแต่อาหาร เสื้อผ้ายัน บัตรคอนเสิร์ต!

Business ธุรกิจ

ยุคช้อปปิ้งออนไลน์บูม ทำให้การตัดสินใจกดซื้อสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ทำง่ายๆได้เพียงปลายนิ้ว แม้จะสะดวกไม่ต้องยุ่งยาก แต่ด้านหนึ่งก็น่าสนใจว่า หากเราช้อปปิ้งออนไลน์ตอนที่ไม่ค่อยจะได้สตินัก หรือช่วงกรึ่มๆจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ผลจะเป็นอย่างไร…

ปรากฎว่าเว็บไซต์เรื่องการเงินส่วนบุคคลอย่าง Finder ได้ไปสำรวจถึงพฤติกรรมช้อปปิ้งออนไลน์ขณะที่มึนเมา ปรากฎว่ามีผู้เผลอช้อปปิ้งตอนเมาแบบไม่ตั้งใจกันมากทีเดียว

โดยเว็บไซต์ Finder สำรวจ ชาวสหรัฐอเมริกากว่า 68 ล้านคน มีพฤติกรรมซื้อของออนไลน์ขณะที่อยู่ในภาวะมึนเมา

การซื้อของออนไลน์ประเภทที่เรียกว่า Drunk Shopping หรือช้อปปิ้งขณะมึนเมา ปรากฎมียอดขายรวมถึงกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์

โดยสินค้าที่คนเมาชอบซื้อนั้นอันดับ 1 คืออาหาร เฉลี่ย 61% อันดับ 2 คือรองเท้าและเสื้อผ้า 25% อื่นๆ ที่มีการกดซื้อออนไลน์ขณะตอนเมา คือการเผลอซื้อบัตรคอนเสิร์ตราคาแพง หรือซื้อบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจทางเพศ เป็นต้น

โดยกลุ่มผู้มึนเมาที่เป็นนักช้อปออนไลน์ คือ เพศชายมากกว่าเพศหญิงเกือบ 2 เท่า และกลุ่มที่แต่งงานแล้วมีโอกาสควักเงินซื้อของออนไลน์ภายใต้ภาวะมึนเมา มากกว่าคนหย่าร้าง 2 เท่า ส่วนคนโสดจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดที่จะช้อบภายใต้อิทธิพลของสิ่งมึนเมาดังกล่าว คือมีถึง 56%

ขณะที่คนที่เกิดในช่วงปี 1965 ถึง 1980 หรืออายุระหว่าง 38-53 ปี เป็นกลุ่มที่ช้อปปิ้งออนไลน์ขณะที่มึนเมามากกว่ากลุ่มช่วงอายุใดๆ


Content Team Matichon Academy

[email protected]
0-2954-3971 ต่อ 2111