ผู้ประกอบการปลื้ม “SME ปัง ตังได้คืน” ช่วยพัฒนาธุรกิจได้ง่ายขึ้น

Business ธุรกิจ

ผู้ประกอบการปลื้ม แพลตฟอร์มออนไลน์ “BDS” ช่วยพัฒนาธุรกิจได้ง่ายขึ้น

SME ปัง ตังได้คืน” มาตรการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่ต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ได้พัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ และต่างประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระบบ BDS หรือ Business Development Service โดยตั้งแต่เปิดรับสมัครมี SME ได้รับการอนุมัติ และยืนยันตัวตนเพื่อรับการพัฒนาแล้วกว่า 600 ราย ซึ่ง หนึ่งใน SME ที่เข้าร่วมมาตรการ คือ กระท่อมเห็ด ฟาร์ม กับความต้องการที่อยากเพิ่มโอกาสทางการขายด้วยการยืดอายุสินค้าแปรรูปจากเห็ดให้ยาวนานขึ้น

กระท่อมเห็ด ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมมาตรการ “SME ปัง ตังได้คืน” โดยใช้บริการด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ ในด้านบริการทดสอบและศึกษาอายุการเก็บเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับคุณภาพสินค้า ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อพัฒนาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปให้มีอายุเก็บรักษายาวนานขึ้น คงความสดใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และในอนาคตจะใช้บริการด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานนำไปสู่การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

คุณนัยนา ยังเกิด เจ้าของ กระท่อมเห็ด ฟาร์ม กล่าวว่า “พอทราบว่า สสว. มีมาตรการนี้ เราสะดุดตรงคำว่า “ตังได้คืน” ซึ่ง สสว.สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาสูงสุดถึง 80% ช่วยได้เยอะมาก ระบบ BDS มีคอลเซ็นเตอร์ดูแลดีมาก แนะนำและอัปเดตเรียลไทม์ตลอด ง่ายและสะดวกมากๆ”

ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการ “SME ปัง! ตังได้คืน” เพื่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ แบบมีคนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ได้ที่ https://bds.sme.go.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1301, 0-2038-5858 หรือ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร หรือ OSS สสว.ในทุกจังหวัด ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2566