10 อภิมหาเศรษฐีไทยปี 2561 กับทรัพย์สินรวมกันกว่า 5.06 ล้านล้านบาท

Business ธุรกิจ

นิตยสารฟอร์บส เผยแพร่อันดับมหาเศรษฐีทั่วโลก โดยนิตยสาร Forbes Thailand ฉบับพฤษภาคม 2561 ประกาศ 50 อันดับอภิมหาเศรษฐีไทยประจำปี 2561

โดยระบุว่า กลุ่มบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของไทยมีทรัพย์สินรวมกันทะยานขึ้นเป็นกว่า 1.62 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 5.06 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นหนึ่งในสามจากปีที่แล้ว

สำหรับ 10 อันดับตระกูลและอภิมหาเศรษฐีของไทยมีดังนี้

พี่น้องเจียรวนนท์ มูลค่าทรัพย์สิน 3.0 หมื่นล้านเหรียญ

ตระกูลจิราธิวัฒน์ มูลค่าทรัพย์สิน 2.12 หมื่นล้านเหรียญ

เฉลิม อยู่วิทยา มูลค่าทรัพย์สิน 2.1 หมื่นล้านเหรียญ

เจริญ สิริวัฒนภักดี มูลค่าทรัพย์สิน 1.74 หมื่นล้านเหรียญ

วิชัย ศรีวัฒนประภา มูลค่าทรัพย์สิน 5.2 พันล้านเหรียญ

กฤตย์ รัตนรักษ์ มูลค่าทรัพย์สิน 3.7 พันล้านเหรียญ

สารัชถ์ รัตนาวะดี มูลค่าทรัพย์สิน 3.4 พันล้านเหรียญ

นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ มูลค่าทรัพย์สิน 3.35 พันล้านเหรียญ

Aloke Lohia มูลค่าทรัพย์สิน 3.3 พันล้านเหรียญ

วานิช ไชยวรรณ มูลค่าทรัพย์สิน 3 พันล้านเหรียญ

ทั้งนี้การจัดอันดับในทำเนียบฯ ใช้ข้อมูลทางการเงินและการถือครองหุ้นที่ได้รับจากครอบครัวและผู้ที่ได้รับการจัดอันดับ ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ และหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงทรัพย์สินของครอบครัวและทรัพย์สินที่ถือครองโดยสมาชิกครอบครัวในหลายรุ่น ทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินในบริษัทมหาชนคำนวณจากราคาหุ้น และอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 20 เมษายน ส่วนทรัพย์สินในบริษัทที่ถือครองส่วนตัวประเมินค่าโดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 


ขอบคุณข้อมูล และอ่านรายละเอียดทั้งหมดจาก Forbes Thailand