ใครขึ้น ใครร่วง มาดู “เรตติ้งทีวีดิจิทัล” เมษายน61 กัน

Business ธุรกิจ

เรตติ้งทีวีดิจิทัลจาก นีลเส็น รายงานตัวเลขเรตติ้งประจำเดือนเมษายน 2561
โดย 3 อันดับแรก
อันดับหนึ่ง ช่อง 7 เรตติ้ง 1.750
อันดับสอง ช่อง 3 เรตติ้ง 1.583
อันดับสาม ช่อง โมโน เรตติ้ง 0.848

ดูรายละเอียดทั้ง 25 ช่อง ทีวีดิจิทัล ดังนี้