วิทยาลัยดุสิตธานี ดันหลักสูตรปริญญาโทเปิด MBA จับเทรนด์ธุรกิจบริการ

Business ธุรกิจ

ด้วยความที่วิทยาลัยดุสิตธานีมุ่งมั่นจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ติด 1 ใน 3 ของสถาบันการศึกษาผู้นำแห่งเอเชียภายในปี 2020 ทั้งด้านการศึกษา และการฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติ จึงมุ่งเน้นผลิตหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการ ผ่านการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัย และสร้างความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยี

ล่าสุด วิทยาลัยดุสิตธานีเดินหน้าผลิตบุคลากรป้อนภาคอุตสาหกรรมบริการ ด้วยการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจบริการ โดยต้องการสร้างคนคุณภาพเข้าสู่งานบริการที่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม

“ดร.สาโรจน์ พรประภา” อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดเผยว่า ปัจจุบันงานด้านบริการมีบทบาทอย่างมาก และเป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งแทบทุกอุตสาหกรรมมีเรื่องของงานบริการเข้ามาเกี่ยวข้อง และใช้งานบริการมาเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม สายการบิน ร้านอาหาร หรือแม้กระทั่งสำนักงานกฎหมาย ธนาคาร และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

วิทยาลัยดุสิตธานีจึงเห็น ถึงความสำคัญในการเปิดหลักสูตรปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบริการ เพื่อสร้างบุคลากรสายงานบริการระดับบริหาร ที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายขององค์กร และมีความรู้รอบด้านในสายงานบริการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

หลักสูตร ที่วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดให้มีการเรียนการสอนนั้น จะครอบคลุมการจัดการธุรกิจการบริการทั้งหมด ซึ่งผู้เรียนจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพในธุรกิจที่มีความหลากหลาย

โดยเน้นให้ ความรู้เรื่องของการบริหารจัดการ เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจ ต่อเนื่องไปถึงการวางแผนการตลาด การบริหารงานบุคคล ตลอดจนการวิเคราะห์บัญชีและงบการเงิน ไปถึงการทำตลาดออนไลน์ และการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤต

“จุดเด่นอยู่ที่ผู้เรียนสามารถเรียนจบ ได้เร็วภายในระยะเวลาเพียงแค่ 1 ปีครึ่ง โดยใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ 1 วันเท่านั้น ซึ่งการเรียนการสอนจะมีความเข้มข้นของเนื้อหาที่สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรง คุณวุฒิจากแวดวงธุรกิจ และทันสมัยด้วยการเรียนการสอนแบบไฮบริด คือผสมผสานการเรียนแบบห้องเรียนเข้ากับการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

“ดร.สาโรจน์” กล่าวว่า ตอนนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนักศึกษา ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากการเรียนการสอนเน้นไปที่ธุรกิจบริการ ที่ไม่ได้จำกัดแค่โรงแรมหรือร้านอาหารเท่านั้น แต่เน้นไปที่อุตสาหกรรมบริการทั้งหมด อันเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

“ประสบการณ์ของ เราเป็นตัวการันตีว่าหลักสูตรของเรามีมาตรฐานระดับสากล โดยวิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถานศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน THE-ICE (The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education) และ WACS (World Association of Chefs Societies) ซึ่งเป็นมาตรฐานการศึกษาชั้นสูงเทียบเท่าสถาบันชั้นนำที่มีเพียงไม่กี่แห่งในโลก”

 


ที่มา นสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 5 เมษายน 2561