เหนือหนาวแล้ว! นักท่องเที่ยวชมทะเลหมอกคึกคัก ยอดดอยอุณหภูมิเหลือ 8 องศาเซลเซียส

Content พาเพลิน

เหนือหนาวแล้ว! นักท่องเที่ยวชมทะเลหมอกคึกคัก ยอดดอยอุณหภูมิเหลือ 8 องศาเซลเซียส