3ศิษย์เก่าศิลปากรเลิกเป็นมนุษย์เงินเดือน ตั้ง”ชามเริญสตูดิโอ”ปั้นธุรกิจแนวศิลป์

Content พาเพลิน

3ศิษย์เก่าศิลปากรเลิกเป็นมนุษย์เงินเดือน ตั้ง”ชามเริญสตูดิโอ”ปั้นธุรกิจแนวศิลป์