“กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50” เจาะตลาดอีสานใต้ ปลูกง่าย โตไว ผลผลิตดี ศัตรูพืชน้อย

Content พาเพลิน

“กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50” เจาะตลาดอีสานใต้ ปลูกง่าย โตไว ผลผลิตดี ศัตรูพืชน้อย