ปลูกกล้วยไข่ สร้างรายได้หรือส่งออก แนะนำ พันธุ์ ‘เกษตรศาสตร์2’

Content พาเพลิน

ปลูกกล้วยไข่ สร้างรายได้หรือส่งออก แนะนำ พันธุ์ ‘เกษตรศาสตร์2’