กษตรกรพิจิตรปลื้ม ปลูกฟักยักษ์เมล็ดพันธ์ ไต้หวัน ยาวกว่า 1 เมตร น้ำหนักมากถึง 45 กิโลกรัม

Content พาเพลิน

กษตรกรพิจิตรปลื้ม ปลูกฟักยักษ์เมล็ดพันธ์ ไต้หวัน ยาวกว่า 1 เมตร น้ำหนักมากถึง 45 กิโลกรัม