โปรแกรมเมอร์สาว ผุดไอเดียธุรกิจผลิต “ถุงเก็บนมแม่” นวัตกรรมหนึ่งเดียวในไทย เจาะตลาดคุณแม่ขยันปั๊มนม

Content พาเพลิน

โปรแกรมเมอร์สาว ผุดไอเดียธุรกิจผลิต “ถุงเก็บนมแม่” นวัตกรรมหนึ่งเดียวในไทย เจาะตลาดคุณแม่ขยันปั๊มนม