โครงการ กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ.กรุงเทพ

Content พาเพลิน

ร่วมภาพบรรยากาศ โครงการ กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ.กรุงเทพ

ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2560

ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 

ในการอบรมครั้งผู้ที่มาเรียนได้ทั้งความรู้ในด้านอาชีพและด้านต่างๆ มากมายหลากหลายวิชาในผู้เรียนได้เลือกเรียนกันอีกด้วยค่ะ 


alt


alt


alt


alt

 

alt

 

alt

 

alt


alt


alt


alt