ปลูกมะนาวสร้างรายได้ ‘แป้นดกพิเศษ’ 3 พันผล/ต้น/ปี แนะเสียบยอด แข็งแรงกว่ากิ่งตอน (คลิป)

Content พาเพลิน

ปลูกมะนาวสร้างรายได้ ‘แป้นดกพิเศษ’ 3 พันผล/ต้น/ปี  แนะเสียบยอด แข็งแรงกว่ากิ่งตอน (คลิป)