หนุ่มตกงาน รักการปลูกต้นไม้ ผุดธุรกิจ “สวนในขวดแก้ว” สร้างรายได้ไม่ธรรมดา

Content พาเพลิน

หนุ่มตกงาน รักการปลูกต้นไม้ ผุดธุรกิจ “สวนในขวดแก้ว” สร้างรายได้ไม่ธรรมดา