งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง ‘น้ำข้าวไรซ์เบอร์รี่’ รอเจรจาภาคเอกชน ต่อยอดทางธุรกิจ

Content พาเพลิน

งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง ‘น้ำข้าวไรซ์เบอร์รี่’ รอเจรจาภาคเอกชน ต่อยอดทางธุรกิจ