จากเลี้ยงไก่ 600 ตัว ทะยานสู่ธุรกิจร้อยล้าน ต่อยอดโรงแรม-ร้านอาหาร-ฟาร์มไก่ใหญ่ที่สุดในระนอง

Content พาเพลิน

จากเลี้ยงไก่ 600 ตัว ทะยานสู่ธุรกิจร้อยล้าน ต่อยอดโรงแรม-ร้านอาหาร-ฟาร์มไก่ใหญ่ที่สุดในระนอง