ไอเดียเก๋! นำทุเรียนบ้านที่ปลูกไว้ ต่อยอดผลิตซาลาเปาทุเรียน ลูกค้าสั่งเพียบ

Content พาเพลิน

ไอเดียเก๋! นำทุเรียนบ้านที่ปลูกไว้ ต่อยอดผลิตซาลาเปาทุเรียน ลูกค้าสั่งเพียบ