เปิดแนวคิด “ฟีนิกซ์ ลาวา” ผู้อาสาปฏิวัติ…วงการซาลาเปา

เปิดแนวคิด “ฟีนิกซ์ ลาวา” ผู้อาสาปฏิวัติ…วงการซาลาเปา