‘ไทยประกันชีวิต’ ร่วมกับ ‘มติชนอคาเดมี’ เปิดโครงการ ‘ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สร้างอาชีพ’ จัดอบรมสอนทำอาหาร สร้างอาชีพยั่งยืน นำร่อง 5 จว.

Business ธุรกิจ

ออกสตาร์ตเป็นที่เรียบร้อย สำหรับโครงการ ‘ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สร้างอาชีพ’ ภายใต้แนวคิด ‘สอนให้รู้ สู่อาชีพที่ยั่งยืน’ โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กับ ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน(มติชนอคาเดมี) ในเครือบริษัทมติชน จำกัด(มหาชน) จัดอบรมสอนทำอาหารเมนูที่สามารถทำขายได้จริง สร้างอาชีพได้จริง โดยปักหมุด 5 จังหวัดปริมณฑลและต่างจังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี จันทบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และราชบุรี

โดยเมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา คุณพิชัย  ยอวิทยา  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายกิจการตัวแทน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คุณดวงนภารัตน์ ศรีสุข ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) คุณวราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้อำนวยการสายงาน สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) คุณชลิต กิติญาณทรัพย์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท งานดี จำกัด คุณอนงค์  วรวรรณปรีชา นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จ.นนทบุรี คุณนฤตย์  เสกธีระ บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการมติชน และคุณสุมลวดี ศรีคะชินทร์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขยายงานนครหลวง 45 บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ร่วมเปิดโครงการ ที่ชั้น 15 อาคารไทยประกัน สาขารัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

คลาสแรก เป็นการสอนทำซูชิ อาหารญี่ปุ่นยอดฮิต โดยเชฟบุญศรี สุวรรณภาพ เชฟระดับโรงแรม 5 ดาว และคลาสที่สอง สอนทำน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ เพื่อนำไปทำสลัด และแซนด์วิช ที่โรงพยาบาลสิริเวช จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา โดยมี อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล กูรูด้านอาหาร เป็นอาจารย์ผู้สอน โดยผู้เรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย

ทั้ง 2 คลาส ผู้เรียนสามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม นอกจากนี้ในทุกๆคลาสทางไทยประกันชีวิตได้จัดวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการการเงิน การทำบัญชีรายรับรายจ่าย และการออม ด้วยคำนึงว่าเมื่อมีรายได้ก็ต้องรู้จักการบริหารจัดการการเงินด้วย เรียกว่างานนี้ได้ความรู้สำหรับการประกอบอาชีพแบบครบวงจร

คุณวราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้อำนวยการสายงาน สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า โครงการไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สร้างอาชีพ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม Creating Shared Value (CSV) ของไทยประกันชีวิต ต่อยอดมาจากโครงการไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน ที่เราอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ

“สำหรับโครงการไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สร้างอาชีพ เรามองว่าไทยประกันชีวิตมีสาขาทั่วประเทศ เราอยู่เคียงคู่สังคมไทยมาตลอด ดังนั้นการช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองเป็นสิ่งที่สำคัญ เราจึงสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม Creating Shared Value (CSV) มุ่งสอนอาชีพง่ายๆ ที่เป็นอาหาร หรืองานฝีมือ เป็นสิ่งที่ต้องการของคนในชุมชนในสังคม เพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน”คุณวราภรณ์ ลีกุลนิมิต กล่าว

2
6