เพาะหนูนา ขายพ่อแม่พันธุ์ ได้คู่ละ 500 บาท อาชีพเสริมชาวสวนยางฯ จ.บึงกาฬ

Content พาเพลิน

เพาะหนูนา ขายพ่อแม่พันธุ์ ได้คู่ละ 500 บาท อาชีพเสริมชาวสวนยางฯ จ.บึงกาฬ

111SHARES

Facebook

Twitter

Google+

LINE

หนูนาย่าง เป็นสินค้ายอดฮิต ริมถนน

เวลาขับรถออกต่างจังหวัด จะเห็นเสมอ หนูนาย่าง ขายพร้อมงูเห่าย่าง

หนูนา เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่นอกจากจะจับกันในนาแล้ว ก็มีการเพาะเลี้ยงกันด้วย

เกษตรกรชาวสวนยาง ที่อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  คุณพิชิต ศรีจันทร์  ได้ปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว มาปลูกไม้ผล ผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะหนูนา ซึ่งนอกจากจะขายปกติแล้วยังเพาะพ่อแม่พันธุ์ขาย ได้ถึงคู่ละ 500 บาท

วิธีการเลี้ยงก็ง่ายมาก ใช้บ่อวงซีเมนต์ ซ้อนกัน 2 วง  เชื่อมต่อกันด้วยท่อพีวีซีบ่อต่อ เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้หนูวิ่งหากัน นอน และกินอาหารใช้จะนำไอเดียนี้ไปใช้ เพื่อสร้างรายได้เสริม ก็ไม่ว่ากันใครที่อยากดูของจริง วันนี้ -23 มกราคม 2561 มาชมได้ใน งานวันยางพาราและกาชาด บึงกาฬ จัดที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.บึงกาฬ