31 ม.ค.นี้ นักดาราศาสตร์ชวนชม “จันทรุปราคาเต็มดวง” มองเห็นพระจันทร์สีแดงนานกว่า 1 ชั่วโมง

Content พาเพลิน

31 ม.ค.นี้ นักดาราศาสตร์ชวนชม “จันทรุปราคาเต็มดวง” มองเห็นพระจันทร์สีแดงนานกว่า 1 ชั่วโมง

316SHARES

Facebook

Twitter

Google+

LINE

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 28 มกราคม รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) กล่าวว่า ในวันที่ 31 มกราคมนี้ จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง สามารถชมได้ทั่วประเทศ ตั้งแต่ช่วงเย็น เวลา 17.51 น. เป็นต้นไป แต่จะเห็นเต็มดวงเวลา 19.51-21.07 น. นานกว่า 1 ชั่วโมง โดยเห็นดวงจันทร์สีแดง เนื่องจากแสงสะท้อนดวงอาทิตย์กระทบดวงจันทร์ ซึ่งสามารถมองเห็นปรากฏการณ์ด้วยตาเปล่า ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ให้หันหน้าไปทางทางทิศตะวันออกในช่วงหัวค่ำ ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.30 น. เป็นต้นไป

“วันดังกล่าวดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลกตั้งแต่เวลา 17.51 น. จากนั้นค่อยๆ เคลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลก เกิดเป็นจันทรุปราคาบางส่วนในเวลา 18.48 น. และเข้าสู่จันทรุปราคาเต็มดวง ตั้งแต่เวลา 19.51-21.07 น. เกิดจันทรุปราคาเต็มดวงนาน 1 ชั่วโมง 16 นาที ช่วงเวลาดังกล่าว ดวงจันทร์อยู่ในเงามืดของโลกเต็มดวง จะมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐทั้งดวง”

รศ.บุญรักษา กล่าวต่อว่า เมื่อสิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงหลังเวลา 21.07 น. ไปแล้ว ดวงจันทร์จะเริ่มออกจากเงามืดของโลกกลายเป็นจันทรุปราคาบางส่วนอีกครั้ง จนกระทั่งออกจากเงามืดของโลกหมดทั้งดวงในเวลา 22.11 น. แล้วเปลี่ยนเป็นจันทรุปราคาเงามัวที่จะสังเกตเห็นได้ยาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงความสว่างของดวงจันทร์จากเงามัวของโลกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และสุดท้ายดวงจันทร์จะพ้นจากเงามัวของโลกเวลา 23.08 น. ถือว่าสิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาในครั้งนี้โดยสมบูรณ์

“นับเป็นจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งแรกของปี พ.ศ. 2561 พื้นที่ที่สามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ในครั้งนี้ ได้แก่ ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปออสเตรเลีย ทวีปเอเชีย บริเวณตอนเหนือและตะวันออกของทวีปยุโรป ตอนเหนือและตะวันออกของทวีปแอฟริกา ตอนเหนือและตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้” รศ.บุญรักษากล่าว และว่า ในปี 2561 จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในประเทศไทยถึงสองครั้งด้วยกัน ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของปี 2561 ซึ่งวันดังกล่าวยังตรงกับช่วงที่ดวงจันทร์โคจรอยู่ใกล้โลก จะมองเห็นดวงจันทร์มีขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย สำหรับปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในไทยครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม


 

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ ได้ตั้งจุดสังเกตการณ์หลัก 4 จุด เชียงใหม่ โคราช ฉะเชิงเทรา สงขลา เชิญชวนผู้สนใจร่วมชมจันทร์สีแดงอิฐแบบเต็มตาผ่านกล้องโทรทรรศน์ พร้อมเครือข่ายโรงเรียนอีกกว่า 260 แห่งทั่วประเทศ ส่งเสริมบรรยากาศสังคมการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์แก่คนไทย

ด้านนายวรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิตย์ ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดาราศาสตร์ไทย และที่ปรึกษาหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทรา กล่าวว่า หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นหอดูดาวภูมิภาคตะวันออกและใกล้กรุงเทพฯ ได้จัดชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00น. ถึงเที่ยงคืน โดยตั้งกล้องโทรทรรศน์รวม 6 ตัว พร้อมถ่ายทอดการเกิดปรากฏการณ์ผ่านจอโปรเจ็คเตอร์ การให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และการชมภาพยนตร์เรื่องระบบสุริยะจักรวาลที่ห้องท้องฟ้าจำลอง จึงขอเชิญชวนมาร่วมชมปรากฏการณ์ดังกล่าว

ผู้เขียน มติชนออนไลน์