ไทยประกันชีวิตเดินหน้าโครงการ “ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน” ปีที่ 2 มอบหนังสือ-นิตยสาร แก่ชุมชนทั่วประเทศ 60 แห่ง ส่งเสริมการอ่านคนไทยอย่างยั่งยืน

Event อีเวนต์

ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566  ที่อาคารสำนักงาน บริษัท มติชน จำกัด  (มหาชน) ได้มีพิธีส่งมอบหนังสือเล่ม (Pocket Book) และนิตยสาร โดย นางสาวปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน  ได้ส่งมอบหนังสือเล่ม (Pocket Book) และนิตยสารให้แก่ นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) ตามโครงการ “ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน” ปี 2566 ซึ่งจัดซื้อเป็นมูลค่ารวม 800,000 บาท  เพื่อนำไปมอบให้แก่ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงสาขา 60 แห่งทั่วประเทศ

โครงการ “ไทยประกันชีวิต Read For Life ส่งมอบความรู้สู่ชุมชน”  ของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการอ่าน ร่วมเสริมสร้างสังคมผ่านการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ซึ่งโครงการฯ ดำเนินกิจกรรมบนแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value : CSV) ตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน (SD Master Plan) ซึ่งไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่จัดทำขึ้น โดยแผนแม่บทด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนจะให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนตามแนวทาง ESG คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)

โดยไทยประกันชีวิต ได้คัดสรรหนังสือเล่มแนวสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมจากคนอ่าน และบางเล่มได้รับรางวัล เพื่อมอบให้แก่ชุมชนต่างๆ เช่น  Ten Lesson บทเรียนเพื่อโลกหลังการระบาด (ผู้แปล วิภัชภาค)  ปีศาจ (เสนีย์ เสาวพงศ์)  สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น (หนุ่มเมืองจันท์)  ก้าวใหญ่ๆ ใช้ใจเริ่ม (กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร) วิ่งได้ ไม่ใช่แค่ได้วิ่ง (สถาวร จันทร์ผ่องศรี ครูดิน)  ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว (ธนินท์ เจียรวนนท์) เมื่อความจน เฆี่ยนตีผม (วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์)   

หนังสือเล่มที่ได้รับรางวัล หนังสือชื่อ “วินาทีไร้น้ำหนัก” (วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ) รางวัลชมเชย ประเภทนวนิยาย จากรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2565 หนังสือชื่อ “คนจรดาบ” (วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง) รางวัลชมเชย ประเภทนวนิยาย จากรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2566 โดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ ยังมอบสมาชิกรายปี นิตยสารศิลปวัฒนธรรม และนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน แก่ห้องสมุดชุมชนและห้องสมุดโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวม 60 แห่ง

สำหรับคณะผู้บริหารของบริษัท ไทยประกันชีวิตที่เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือเล่ม ประกอบด้วย  คุณฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร  คุณดวงนภารัตน์ ศรีสุข ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  คุณวราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้อำนวยการสายงาน สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม  คุณพิมพ์ลดา ไชยวรรณ ผู้จัดการ สายงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

231545
231544

ขณะที่คณะผู้บริหารเครือมติชน  ประกอบด้วย  นายสุริวงค์ เอื้อปฏิภาน รองกรรมการผู้จัดการระบบสื่อออนไลน์ และ บรรณาธิการ นสพ.ข่าวสด   นางสาวสุดารัตน์ วันเพ็ญ รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและโฆษณา นายศรวิษฐ์ บุญเกื้อ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายโฆษณา   นายจำลอง ดอกปิก บรรณาธิการ นสพ.มติชน    นางสาวดิษนีย์ นาคเจริญ บรรณาธิการ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ   นายสุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร บรรณาธิการ นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์  นายชลิต กิติญาณทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาและรักษาการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด