ตามไปดูความหมาย ธนบัตรแบบใหม่เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

Content พาเพลิน

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เเถลงการออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ ซึ่งได้พระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรแบบใหม่ (แบบ 17) ทุกชนิดราคา เพื่อใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป โดยแนวคิดคือการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี

ด้านหน้าได้รับพระราชทานพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศของกองทัพอากาศ เป็นภาพประธานในธนบัตรทุกชนิดราคา ด้านหลังธนบัตรแต่ละราคาเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์พระมหากษัตริย์สองพระองค์ เรียงตามลำดับรัชกาล โดยมีภาพประกอบเป็นภาพหนึ่งในพระบรมราชกรณียกิจสำคัญแต่ละพระองค์ที่มีความโดดเด่นเป็นประจักษ์และจารึกอยู่ในความทรงจำของพสกนิกรไทย

เริ่มจากธนบัตรแบบ 20 บาท ด้านหลังเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2

ธนบัตรแบบ 50 บาท ด้านหลังเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4

ธนบัตรแบบ 100 บาท ด้านหลังเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6

 

ธนบัตรแบบ 500 บาท ด้านหลังเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 8

ธนบัตรแบบ 1000 บาท ด้านหลังเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 และพระสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 10

เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ได้ปรับปรุงในบางส่วนที่มีความทันสมัยขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงหากโลหะปรากฏที่ด้านหน้าของธนบัตรชนิดราคา 100 บาท ภายในแถบสีมีการเคลื่อนไหว สำหรับหมวดอักษรโรมันและหมายเลขอารบิกปรับวางตามแนวตั้ง

โดยธนบัตรแบบ 20, 50, 100 บาท จะออกใช้ในวันที่ 6 เมษายน 2561 ส่วนธนบัตรชนิด 500 และ 1000 บัตร จะออกใช้ในวันที่ 28 ก.ค.2561