รู้ซึ้ง เรื่องพริก

Food Story อาหาร

พริกเข้ามามีบทบาทในเมืองไทยเมื่อประมาณ 400 กว่าปีนี้เอง ในขณะที่ชาวอินเดียนใน Mexico รู้จักพริกกันมาตั้งแต่ 9,000 ปีก่อน ซึ่งถูกค้นพบจากอุจจาระที่เป็นก้อนแข็งที่เมือง Huaca Prieta มีซากเมล็ดพริกที่มีอายุประมาณ 9,000 ปี การศึกษาวิถีชีวิตของชนเผ่า Olmec, Toltec และ Aztec ต่างก็แสดงให้รู้ว่า ชาวอินเดียนเหล่านี้รู้จักปลูกและบริโภคพริกเช่นกัน นอกจากนี้นักประวัติศาสตร์ยังได้ขุดพบซากของต้นพริกที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ในเทวสถานของเปรูด้วย หรือแม้แต่ลายปักเสื้อผ้าของชาวอินเดียนที่อาศัยอยู่ในเปรู เมื่อ 1,900 ปีก่อน ก็มีลวดลายปักเป็นต้นพริกให้เห็น

ที่มา : แม่บ้าน