ศบค. คลายล็อก ผับ-บาร์ ดื่มสุราได้ ยกเว้น สมุทรสาคร ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

Journal ข่าวสาร

ที่ประชุมใหญ่ ศบค.มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคลาย ดังนี้ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จ.สมุทรสาคร  ร้านอาหาร เปิดไม่เกิน 21.00 น. (ทานอาหารในร้านได้ แต่งดดื่มสุรา) สถานบันเทิง ผับ บาร์ ห้าม ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดไม่เกิน 21.00 น. (จำกัดจำนวนคน,งดจัดกิจกรรม) สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา เรียนออนไลน์เท่านั้น ห้ามเปิดสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส

พื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด ร้านอาหาร เปิดไม่เกิน 23.00 น. (ทานอาหาร ดื่มสุราในร้านได้) สถานบันเทิง ผับ บาร์ เปิดไม่เกิน 23.00 น. (ดื่มสุรา แสดงดนตรีในร้านได้ งดเต้นรำ) ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการตามปกติ (จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย) สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา เรียนแบบปกติ/ผสมผสาน สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส เปิดบริการปกติ แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

สำหรับ “พื้นที่ควบคุม” มี 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 14 จังหวัด ร้านอาหาร เปิดไม่เกิน 24.00 น. (ทานอาหาร ดื่มสุราในร้านได้) สถานบันเทิง ผับ บาร์ เปิดได้ไม่เกิน 24.00 น. (ดื่มสุรา แสดงดนตรีในร้านได้ งดเต้นรำ) ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการตามปกติ (จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย) สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา เรียนแบบปกติ/ผสมผสาน สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส เปิดบริการปกติ แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

สำหรับ “พื้นที่เฝ้าระวังสูง” มี 14 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ระนอง ชลบุรี ระยอง ชมพร สงขลา ยะลา นราธิวาส 

พื้นที่เฝ้าระวัง 54 จังหวัด ร้านอาหาร เปิดบริการตามปกติ สถานบันเทิง ผับ บาร์ เปิดบริการตามปกติ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการตามปกติ (จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย) สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา เรียนแบบปกติ/ผสมผสาน สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส เปิดบริการปกติ แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

สำหรับ “พื้นที่เฝ้าระวัง” 54 จังหวัด ได้แก่ 1.กำแพงเพชร 2.ชัยนาท 3.นครราชสีมา 4.นครสวรรค์ 5.บุรีรัมย์ 6.ประจวบคีรีขันธ์ 7.พังงา 8.เพชรบูรณ์ 9.สุโขทัย 10.สุราษฎร์ธานี 11.อุทัยธานี 12.กระบี่ 13.กาฬสินธุ์ 14.ขอนแก่น 15.เชียงราย 16.เชียงใหม่

17.ตรัง 18.นครพนม 19.ชัยภูมิ 20.นครศรีธรรมราช 21.น่าน 22.บึงกาฬ 23.ปัตตานี 24.พะเยา 25.พัทลุง 26.พิจิตร 27.พิษณุโลก 28.แพร่ 29.ภูเก็ต 30.มหาสารคาม 31.มุกดาหาร 32.แม่ฮ่องสอน 33.ยโสธร 34.ร้อยเอ็ด 35.ลำปาง 36.ลำพูน

37.เลย 38.ศรีสะเกษ 39.สกลนคร 40.สตูล 41.สุรินทร์ 42.หนองคาย 43.หนองบัวลำภู 44.อำนาจเจริญ 45.อุดรธานี 46.อุตรดิตถ์ 47.อุบลราชธานี 48.อ่างทอง 49.สระแก้ว 50.จันทบุรี 51.สิงห์บุรี 52.ตราด 53.ปราจีนบุรี  54.ลพบุรี