เช็กจุดลงทะเบียน ‘เราชนะ’ สำหรับคนไม่มีสมาร์ทโฟน

Journal ข่าวสาร

สำหรับการช่วยเหลือในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ (โครงการฯ) เพิ่มเติมแก่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้) ที่มีการเพิ่มจุดรับลงทะเบียนโครงการฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนกลุ่มดังกล่าว ประกอบด้วย

1.สาขาและจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)

2.สาขาหรือจุดบริการของธนาคารออมสิน

3.สาขาหรือจุดบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

4.สำนักงานคลังจังหวัด

5.สำนักงานสรรพามิตพื้นที่

6.สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ

7.หน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ จัดโดยกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส.

ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 ทำให้มีจุดให้บริการลงทะเบียนโครงการฯ รวมอย่างน้อย 3,500 แห่ง