เราชนะ รับเงินได้เมื่อไหร่ เปิดไทม์ไลน์ วันลงทะเบียน เช็คสิทธิ รับเงิน

Journal ข่าวสาร

เปิดไทม์ไลน์ โครงการ เราชนะ สิทธิไหน จะต้องลงทะเบียนเมื่อไหร่ สิทธิไหนรอกดปุ่มรับเงินได้เลยบ้าง เช็ควันที่ ชัดๆ เตรียมตัวรับเงิน

โครงการ “เราชนะ” เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ เป้าหมายครอบคลุม 31.1 ล้านคน ทั้งกลุ่มผู้มีรายได้น้อย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ผู้มีอาชีพอิสระ อาชีพรับจ้าง รวมถึงผู้รับสิทธิคนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน

ไทม์ไลน์ ลงทะเบียน และ จ่ายเงิน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วันที่ 5 ก.พ. โอนเงินครั้งแรก จำนวน 675 หรือ 700 บาท
งวดต่อไป จะได้รับเงินทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่ 8,12,19,26 ก.พ. และ 5,12,19,26 มี.ค.

**กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
ได้รับเงินอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน + ได้วงเงินเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ = 2,700 บาท/คน/เดือน รวมตลอดระยะเวลาโครงการ = 5,400 บาท

**กลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ได้รับอยู่แล้ว 700/เดือน + ได้วงเงินเพิ่มอีก700 บาท/สัปดาห์ = 2,800 บาท/คน/เดือน รวมตลอดระยะเวลาโครงการ = 5,600 บาท

ผู้มีแอพเป๋าตังค์ ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ในโครงการ คนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน
วันที่ 5 ก.พ. ตรวจสอบสถานะ ที่ www.เราชนะ.com
วันที่ 18 ก.พ. กดยืนยันสิทธิ รับเงินครั้งแรก 2,000 บาท
งวดถัดไป ได้รับ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัส เริ่มที่ 25 ก.พ. และ 4,11,18,25 มี.ค.

**ไม่ต้องดำเนินการใดๆ หากผ่านเกณฑ์คัดกรองจะมีข้อความแจ้งเตือนผ่าน “เป๋าตัง” ให้กดยืนยันสิทธิ

ผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ
วันที่ 29 ม.ค. รับสมัคร ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com
วันที่ 8 ก.พ. ตรวจสอบสถานะ ที่ www.เราชนะ.com
วันที่ 12 ก.พ. ปิดรับลงทะเบียน
วันที่ 18 ก.พ. รับเงินครั้งแรก 2,000 บาท
งวดถัดไป ได้รับ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัส เริ่มที่ 25 ก.พ. และ 4,11,18,25 มี.ค.

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์