‘ช้อป-เที่ยว’ เสี่ยงรับเชื้อโควิด-19 จากไหนบ้าง?

Journal ข่าวสาร

หากคุณจำเป็นต้องออกจากบ้านไปจับจ่ายซื้อของ หรือไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ควรระมัดระวังและล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้

1.การสัมผัสเวลาเลือกซื้อขอที่มีคนจับจำนวนมาก ควรล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัส

2.การสัมผัสธนบัตรและตู้เอทีเอ็ม ควรล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัส

3.การสัมผัสสิ่งของบนเครื่องบิน ต้องล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัส

4.การสัมผัสรถเข็น ต้องล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัส

5.การสัมผัสบันไดเลื่อน ต้องล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัส

นอกจากนี้การนั่งติดกันโดยไม่เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19ด้วย

ข้อมูลจาก : เพจไทยรู้สู้โควิด