‘รฟม.’ปักหมุด‘ด่านสำโรง’อบรมปลูกผักไร้ดิน ครั้งที่7 ตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เข้าเขตปริมณฑล ชาวบ้านแห่เรียนแน่น!!

Event อีเวนต์

“ปลูกวันนี้ ได้กินวันหน้า ปลูกวันหน้า ได้กินวันไหน?”

ข้อคิดดีๆจาก อ.ปกรณ์ พิสุทธิชาน ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการทำฟาร์มผัก กล่าวในการอบรมปลูกผักไร้ดิน การปลูกผักในพื้นที่จำกัด เหมาะกับชุมชนเมือง ในกิจกรรมอบรมโครงการปลูกผักไร้ดิน ที่ว่าง กินได้ จัดโดย รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)

โดยกิจกรรมอบรมโครงการปลูกผักไร้ดิน “ที่ว่าง กินได้” รฟม. ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง จัดกิจกรรมอบรมในพื้นที่ชุมชนตามแนวสายทางของรถไฟฟ้าสายสีเหลือง รวม 10 พื้นที่ 10 ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่ในกทม.และสมุทรปราการ ตั้งแต่เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสวนหลวง เขตบางนา เขตประเวศ เทศบาลตำบลด่านสำโรง เทศบาลตำบลบางเมือง และเทศบางตำบลสำโรงเหนือ โดยร่วมมือกับศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน (มติชนอคาเดมี) นำวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาจัดอบรม ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2563

ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา จัดอบรมในพื้นที่ที่ 7 ให้กับ ชาว ต.ด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ และเป็นการอบรมครั้งแรกในพื้นที่ปริมณฑล หลังจากก่อนหน้านี้อบรมไปแล้ว 6 เขตในกทม. โดยทุกพื้นที่ชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก รวมถึงที่เทศบาลตำบลด่านสำโรง ที่มีชาวบ้านเข้าอบรมจนเต็มห้องประชุมเทศบาลตำบลด่านสำโรง

โดยนอกจากอบรมการปลูกผักไร้ดินแล้ว ยังได้ อบรมการใช้โซเชียลมีเดีย “แชะ แชร์ ยังไงให้เปรี้ยง” โดย อ.ชีพธรรม คำวิเศษณ์ อาจารย์สอนหลักสูตร Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้กับชาวบ้านด้วย เรียกว่าทั้งสนุกและได้ความรู้ รวมทั้งสามารถต่อยอดสร้างรายได้ได้ด้วย

ปราโมทย์ เต็มเจริญ ที่ปรึกษาด้านชุมชนสัมพันธ์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าวสำโรง กล่าวว่า “โครงการอบรมฯ นี้   เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของ รฟม. ที่มุ่งหวังพัฒนาชุมชนโดยรอบสายทางของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ให้เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันของคนที่อยู่ในสังคมเมือง มีชีวิตเร่งรีบ และมีพื้นที่อยู่อาศัยจำกัด  ซึ่งเน้นที่การอบรม ให้ความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติได้จริง”

“การปลูกผักไร้ดิน เป็นอีกทางเลือกสำหรับปลูกไว้กินเอง หรือนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้  นอกจากนี้ปัจจุบันการใช้โซเชียลมีเดีย มีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทาง รฟม. จึงได้จัดอบรมเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียสำหรับการเผยแพร่ผลิตผลจากการปลูกผักไร้ดิน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและค้าขายผลผลิตของตัวเองด้วย” ที่ปรึกษาฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ กล่าว

ปราโมทย์ เต็มเจริญ
ทวี พึ่งสาคร

ด้าน ทวี พึ่งสาคร รองปลัดเทศบาลตำบลด่านสำโรง ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลด่านสำโรง กล่าวว่า เราจะเห็นได้ว่า รฟม.สร้างรถไฟฟ้าผ่านหน้าบ้านแล้ว อันนี้คือความเจริญที่เข้ามา ทางเทศบาลตำบลด่านสำโรงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ รฟม.จัดกิจกรรมวันนี้ เป็นโอกาสที่ดี ที่พี่น้องประชาชนชาว ต.ด่านสำโรง จะได้เรียนรู้ทักษะการปลูกพืชแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะการปลูกพืชไร้ดิน โดยไม่ต้องใช้พื้นที่กว้างขวาง นอกจากจะได้ความรู้แล้วยังต่อยอดเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วย เป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับชุมชนของเรา

“อีกเรื่องคือการอบรมการใช้โซเชียลมีเดีย ทำให้สามารถพัฒนาตัวเองให้เท่าทันโลก สามารถใช้สร้างรายได้อีกทางหนึ่งได้ด้วย และยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รู้จักกันเพิ่มมากขึ้น ขอให้ทุกท่านตั้งใจนำความรู้จากวิทยากรมาให้ได้มากที่สุด อยากให้นำไปปฏิบัติได้จริงๆ” รองปลัดเทศบาลตำบลด่านสำโรง กล่าว

อ.ปกรณ์ พิสุทธิชาน
อ.ชีพธรรม คำวิเศษณ์