เปิดถนนเลียบชายทะเล แลนด์มาร์คใหม่ชลบุรี

Journal ข่าวสาร

กรมโยธาฯ ร่วมกับ อบจ.ชลบุรี จัดพิธีเปิด “สะพานชลมารควิถี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” แลนด์มาร์คใหม่ บูมท่องเที่ยวชลบุรี จ่อขยายเส้นทางเพิ่ม

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดพิธีเปิด “สะพานชลมารควิถี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” ณ สะพานชลมารควิถี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บริเวณจุดเชื่อมต่อถนนมนตเสวี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นายมณฑล กล่าวว่า การดำเนินโครงการพัฒนาตาม ผังเมือง ถือเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาเมือง โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและจังหวัดชลบุรี ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ผลักดันให้ถนนเสนอแนะสาย ฉ ถูกนำมาก่อสร้างให้เป็นรูปธรรม ตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553

ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน ความยาวประมาณ 7.07 กิโลเมตร แบ่งเป็น 5 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 จากศาลารวมใจชน – คลองสังเขป ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ระยะที่ 2 จากคลองสังเขป – เทศบาลตำบลบางทราย ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร ระยะที่ 3 จากเทศบาลตำบลบางทราย – ซอยบางทราย 83 ระยะทาง 0.980 กิโลเมตร ระยะที่ 4 จากศาลารวมใจชน – โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระยะทาง 1.880 กิโลเมตร และระยะที่ 5 จากโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ – องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ระยะทาง 1.810 กิโลเมตร

นอกจากนี้ กรมยังเล็งเห็นความสำคัญของถนนเสนอแนะสาย ฉ. และเพื่อเป็นการพัฒนาตามผังเมืองให้ครบถ้วนสมบูรณ์กรมฯ จึงได้ดำเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ในแนวส่วนต่อขยายสะพานเลียบชายทะเลเดิม ด้านทิศเหนือจากซอยบางทราย 83 ไปจรดตำบลคลองตำหรุ ถนนสุขุมวิท ระยะทาง 7 กิโลเมตร และด้านทิศใต้ต่อจากถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไปจรดตำบลอ่างศิลา ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร

หากดำเนินการแล้วเสร็จ กรมจะได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างส่วนต่อขยายต่อไป โครงการพัฒนาตามผังเมือง โดยการก่อสร้างสะพานเลียบชายฝั่งทะเลแห่งนี้ ประสบความสำเร็จได้ เพราะความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและจังหวัดชลบุรี ร่วมกันกรมโยธาธิการและผังเมือง ช่วยผลักดันให้ถนนตามผังเมืองสายดังกล่าว

ถูกนำมาก่อสร้างจนเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองชลบุรี เป็นทางเลี่ยงเมืองจากตำบลบางทราย ลงมาถึงตำบลเสม็ด รวมทั้งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายริมทะเลที่สวยงามในเขตอำเภอเมืองชลบุรีอีกด้วย

ในวันนี้กรมฯ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงได้จัดพิธีเปิด “สะพานชลมารควิถี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” ขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์จากถนนสายนี้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โครงการนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของภารกิจที่กรมฯ ได้ดำเนินการเท่านั้น

ยังมีอีกหลากหลายโครงการที่สำคัญที่กรมฯ ได้ดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งแต่ละโครงการ ต่างมีความจำเป็นในการดำเนินงานด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งกรมฯ มุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินงานทุกโครงการภายใต้ ความตกลงใจของเจ้าของพื้นที่อย่างแท้จริง

S__46948543

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์