เสร็จปี’65 ที่หยุดรถไฟแห่งใหม่บูมแหล่งท่องเที่ยวอนุสรณ์สถาน “แฝดสยามอิน-จัน”

Journal ข่าวสาร

“กรมราง” ลงพื้นที่สมุทรสงคราม หารือสร้างที่หยุดรถไฟบริเวณอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน บูมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สร้างเสร็จปี’65

นายทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เข้าหารือความเป็นไปได้ในการก่อสร้างที่หยุดรถไฟแห่งใหม่บริเวณอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมหารือ

โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้มีการก่อสร้างที่หยุดรถแห่งใหม่ บริเวณใกล้เคียงอนุสรณ์แฝดสยาม อิน-จัน พร้อมทั้งก่อสร้างถนน ที่จอดรถยนต์ รถตู้ และรถโดยสาร ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่หยุดรถ

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจะช่วยลดความหนาแน่นของผู้โดยสารและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณสถานีรถไฟแม่กลอง และที่หยุดรถลาดใหญ่

ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหมายให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงครามออกแบบและก่อสร้างถนนเชื่อมต่อที่หยุดรถ และให้สำนักงานจังหวัดสมุทรสงครามจัดหางบประมาณเพื่อก่อสร้างที่หยุดรถ ก่อนขออนุญาตการรถไฟแห่งประเทศไทยก่อสร้างที่หยุดรถดังกล่าวต่อไป คาดว่าจะก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่แล้วเสร็จในปี 2565

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจบริเวณที่จะก่อสร้างที่หยุดรถบริเวณใกล้เคียงอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน ก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามมติที่ประชุมฯ ต่อไป

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์