“ตลาดปลาอ่างศิลา” โฉมใหม่ พร้อมเปิด ธ.ค. ตั้งเป้าศูนย์กลางอาหารทะเล

Travel ท่องเที่ยว

“ตลาดปลาอ่างศิลา” โฉมใหม่ ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางช้อปปิ้งเอาใจคออาหารทะเล ดึงแลนมาร์คท่องเที่ยว จ.ชลบุรี คาดเปิดต้นเดือนธันวาคมนี้

องค์การสะพานปลา เตรียมพัฒนาตลาดประมงอ่างศิลา “Fish Marketing Organization” ขนาดใหญ่กลางทะเลแห่งแรกในประเทศไทยเดือน ธ.ค. 2563 นี้ เปิดรับพันธมิตรแผงค้าอาหารทะเลเต็มเหนี่ยวกว่า 300 แผง รับทัพคออาหารทะเลทั้งไทยและเทศ

นายมณเฑียร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้การก่อสร้างโครงการตลาดประมงอ่างศิลา หนึ่งในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ขององค์การสะพานปลา ที่ชูจุดขายเป็น “Fish Marketing Organization” ตลาดปลากลางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณริมทะเล ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี มีความคืบหน้าไปกว่า 90% แล้ว

ความคืบหน้าดังกล่าวแบ่งเป็นงานโครงสร้างแล้วเสร็จกว่า 90 % งานไฟฟ้า 80% งานระบบสุขาภิบาล 80% และงานระบบไฟฟ้าโรงคลุม 95% คาดว่าจะแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในต้นเดือนธันวาคม 2563 นี้ หลังเริ่มปักหมุดก่อสร้างตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมา

“การก่อสร้างอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ที่ผ่านมาได้มีการปรับแผนการทำงานหลายอย่างตามสถานการณ์ และความเหมาะสม ซึ่งทุกส่วนงานร่วมมือกันดำเนินงานอย่างเต็มที่ การปรับโฉมท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาครั้งนี้ เพื่อต้องการพัฒนาและยกระดับให้เป็นตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่มีมาตรฐานสากล ถูกสุขลักษณะเทียบชั้นตลาดปลาหรือตลาดสัตว์น้ำในต่างประเทศได้” นายมณเฑียรกล่าว

“นอกจากนี้ องค์การสะพานปลา ยังมีเป้าหมายผลักดันให้สถานที่ดังกล่าวเป็น destination จุดหมายปลายทางของการช็อปปิ้งอาหารทะเล สินค้าสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือจุดเชคอินแห่งใหม่ใน จ.ชลบุรีด้วย”

ทั้งนี้ การปัดฝุ่นและปรับโฉมใหม่ครั้งนี้ นอกจากพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นแหล่งรวมสินค้าสัตว์น้ำขนาดใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “แกะกุ้ง กินปู ดูปลา อ่างศิลา ชลบุรี” ที่แบ่งโซนการขายออกเป็นหลากหลายโซน ทั้งโซนแห้งและโซนเปียก รวมร้านค้ากว่า 316 แผงแล้ว

นอกจากนี้ ยังจะเปิดพื้นที่ให้ชาวประมงพื้นบ้านนำเรือมาจอดเทียบท่าขายอาหารทะเลและสินค้าสัตว์น้ำนานาชนิดด้วย เพื่อตอกย้ำความเป็น Fish Marketing Organization และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งกลุ่มคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจ.ชลบุรี

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์