‘มูลนิธิคนตาบอด’ชวนร่วมบริจาคโครงการผลิตหนังสือ‘ระบบเดซี’

Journal ข่าวสาร

มูลนิธิคนตาบอดไทย เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซี (Daisy) โดยระบบเดซี่ มาจากคำว่า Digital Accessible Information System เป็นหนังสือสื่อผสมนำเสนอข้อมูลที่เป็นเสียงมนุษย์คู่ขนานไปกับตัวหนังสือ (Text) และภาพนิ่ง เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี 2562 เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวโดยไม่ตกเป็นภาระของสังคม

สำหรับหนังสือระบบเดซี จะทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆของหนังสือเสียงได้ค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว ข้ามไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือได้ ไม่ว่าจะเป็น ย่อหน้า ตอน บท ประโยค หรือคำ มีเสียงบรรยายรูปภาพ แผนภูมิต่างๆ เช่น การอ่านหนังสือของคนตาดีโดยทั่วไป นับเป็นเทคโนโลยีสำหรับคนตาบอดและสำหรับทุกคน แต่การผลิตหนังสือระบบเดซีนั้น มีกระบวนการหลายขั้นตอน เช่น การพิมพ์ การตรวจปรู๊ฟ การมาร์คอัพ การตัดต่อ การแปลงไฟล์ ซึ่งขึ้นตอนต่างๆ จำเป็นต้องจ้างผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตหนังสือต่อเล่มที่สูงพอควร ในแต่ละปีจะผลิตหนังสือไม่ต่ำกว่า 300 เล่ม เฉลี่ยความยาวเล่มละ 8 ชั่วโมง รวมประมาณ 2,400 ชั่วโมง คิดเป็นค่าใช้จ่ายชั่วโมงละ 960 บาท รวมเป็นเงิน 2,304,000 บาท เฉลี่ยต่อเล่มประมาณ 7,680 บาท ซึ่งเป็นเงินทุนที่มูลนิธิฯ ต้องหาสำรองไว้ในการผลิตหนังสือระบบเดซีแต่ละปี

โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเข้าโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีฯ ได้ทางบัญชี มูลนิธิคนตาบอดไทย ประเภท ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนดินแดง เลขที่ 1280854850 , ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่ 0070044104 , ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่ 0344180619 , ธนาคารกสิกรไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่ 7442452088 , ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายมูลนิธิคนตาบอดไทย ณ ที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน สอบถามเพิ่มเติม โทร 022480555 , 022463835 ต่อ 200 วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.